RateHawk
21.03.2022 21.03.2022
H RateHawk παρουσιάζει νέα μέθοδο πληρωμών για κρατήσεις
H RateHawk.com, ένα ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης ξενοδοχείων, αεροπορικών εισιτηρίων και μεταφορών για τους επαγγελματίες του τομέα των ταξιδιών, έχει θέσει σε εφαρμογή νέα μέσα πληρωμής: Οι συνεργάτες της RateHawk μπορούν πλέον να πληρώνουν για ταξιδιωτικές υπηρεσίες με την κάρτα πελάτη κατά την κράτηση ή απομακρυσμένα, αποστέλλοντας στον πελάτη ένα σύνδεσμο πληρωμής. Οι νέες λύσεις θα βοηθήσουν τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να βελτιώσουν σημαντικά τόσο την εξυπηρέτηση των πελατών τους όσο και τη ροή πληρωμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφαλή διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε επιδημιολογικό περιβάλλον.
RateHawk
21.03.2022 21.03.2022
RateHawk pokreće novu tehnologiju plaćanja rezervacija
RateHawk.com, onlajn sistem za rezervisanje hotela, avio-karata i transfera za turističke profesionalce, pokrenuo je novi način plaćanja. Partneri RateHawk-a sada mogu da plaćaju usluge putovanja karticom klijenta u toku samog rezervisanja ili slanjem linka za plaćanje klijentu. Nova rešenja pomoći će agentima da značajno poboljšaju korisničku uslugu i tok plaćanja, istovremeno omogućavajući da se posao obavlja bezbedno u bilo kom epidemiološkom okruženju.
RateHawk
21.03.2022 21.03.2022
RateHawk, rezervasyonlar için yeni teknoloji odaklı ödeme yöntemlerini kullanıma sundu
Seyahat profesyonelleri için otel, uçak bileti ve transfer rezervasyonu ile ilgili çevrimiçi bir sistem olan RateHawk.com, yeni ödeme araçlarını kullanıma sundu: RateHawk'ın iş ortakları artık rezervasyon sırasında müşterinin kartıyla veya müşteriye bir ödeme bağlantısı göndererek seyahat hizmetleri için ödeme yapabilir. Yeni çözümler, acentelerin hem müşteri hizmetlerini hem de ödeme akışını önemli ölçüde iyileştirmelerine yardımcı olurken, işlerin herhangi bir epidemiyolojik ortamda güvenli bir şekilde yürütülmesini de sağlar.
RateHawk
21.03.2022 21.03.2022
RateHawk lanza nuevos medios tecnológicos para pagar las reservas
RateHawk.com, una plataforma para reservar hoteles, billetes de avión y traslados para profesionales del sector, ha lanzado nuevos métodos de pago. Ahora, los socios de RateHawk pueden pagar los servicios de viajes con la tarjeta del cliente mientras hacen la reserva o de forma remota, enviándole un enlace de pago al cliente. Con estas soluciones, los agentes podrán mejorar significativamente el servicio que prestan a los clientes y los flujos de pago. Además, dado el contexto epidemiológico actual, pueden seguir operando en condiciones seguras.
RateHawk
21.03.2022 21.03.2022
RateHawk пуска нов технологичен начин за плащане на резервации
RateHawk.com, онлайн система за резервиране на хотели, самолетни билети и трансфери за специалисти в областта на туризма, пусна ново средство за плащане: партньорите на RateHawk вече могат да плащат туристически услуги с картата на клиента, докато правят резервация, или от разстояние като изпратят на клиента връзка за плащане. Новите решения ще помогнат на агентите значително да подобрят обслужването на своите клиенти и потока на плащанията, като в същото време гарантират, че бизнесът се развива безопасно в епидемиологична обстановка.
RateHawk
21.03.2022 21.03.2022
RateHawk lance de nouveaux modes de paiement en s’appuyant sur les nouvelles technologies
RateHawk.com, le système de réservation en ligne d’hôtels, de vols et de transferts dédié aux professionnels du voyage, introduit de nouveaux modes de paiement : Les partenaires RateHawk ont désormais la possibilité de régler leurs prestations de voyage avec la carte bancaire de leur client au moment de la réservation, ou en envoyant à celui-ci un lien de paiement. Ces nouvelles solutions visent à aider les agents à proposer un service client et un flux de paiements nettement plus efficaces, tout en garantissant une activité sécurisée dans n’importe quel contexte épidémiologique.
RateHawk
21.03.2022 21.03.2022
RateHawk pokreće novu tehnologiju plaćanja rezervacija
RateHawk.com, online sustav za rezervacije hotela, zrakoplovnih karata i transfera za turističke profesionalce , pokrenuo je nove načine plaćanja: sada RateHawk partneri mogu platiti turističke usluge karticom klijenta u trenutku rezervacije ili na daljinu slanjem linka za plaćanje klijentu. Nova rješenja pomoći će agentima da značajno poboljšaju korisničke usluge i proceduru plaćanja, istovremeno osiguravajući sigurno poslovanje u svim epidemiološkim uvjetima.
RateHawk
21.03.2022 21.03.2022
RateHawk wprowadza nowe, oparte na technologii, sposoby płatności za rezerwacje
RateHawk.com, internetowy system rezerwacji hoteli, biletów lotniczych i transferów dla profesjonalistów z branży podróżniczej, uruchomił nowe środki płatności: partnerzy RateHawk mogą teraz płacić za usługi turystyczne kartą klienta podczas dokonywania rezerwacji lub zdalnie, wysyłając klientowi link do płatności. Nowe rozwiązania pomogą agentom znacząco usprawnić zarówno obsługę klienta, jak i przepływ płatności, umożliwiając jednocześnie bezpieczne prowadzenie działalności w każdym środowisku epidemiologicznym.
RateHawk
17.03.2022 17.03.2022
RateHawk sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli
RateHawk.com, la piattaforma online dedicata ai professionisti del turismo per la prenotazione di hotel, biglietti aerei e transfer, parteciperà alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli.
RateHawk
29.09.2021 29.09.2021
RateHawk enrichit ses possibilités de collaboration en lançant des outils d’affiliation
RateHawk, service en ligne de réservation d’hôtels, de vols et de transferts, réservé aux professionnels, se lance dans un nouvel outil : une nouvelle forme de collaboration est désormais possible avec RateHawk, via un nouveau modèle d’affiliation qui permettra aux partenaires RateHawk de proposer la réservation d’hôtels sur leurs propres ressources en ligne et de recevoir un revenu supplémentaire.
1 2 3 4 5 ... 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14